Ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL - GancMed

Ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL

Użytkowanie wszelkiej aparatury regulują właściwe normy. Nierzadko występują także doraźne ograniczenia stworzone na podstawie badań klinicznych danego urządzenia. Z badań nad technologią IPL wynikło, że wyzwalane tą metodą promieniowanie może być groźne jedynie dla wzroku i skóry. Zatem ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL jest sprawą priorytetową.

Wiemy, że urządzenia typu IPL wyzwalają szerokie spektrum fal świetlnych. Charakteryzuje je niespójna wiązka tych fal, która pulsuje i jest przeciwieństwem dla światła laserowego o stałym natężeniu promieniowania. Technologia IPL jest nieco bezpieczniejsza od laserowej, gdyż trudniej w niej o powikłania w wyniku błędów, jakie mogą zaistnieć w trakcie pracy, właśnie ze względu na nieciągły charakter światła. Jednakże każda z tych metod zabiegowych ma podobne, stworzone na podstawie klinicznych badań, zasady właściwego i bezpiecznego użytkowania.

Długość fali świetlnej emitowanej i najpowszechniej wykorzystywanej w terapii przez urządzenia IPL to zakres od 420nm – 1200nm. Niestety cały ten zakres promieniowania jest szkodliwy dla ludzkiego wzroku. Zdolność skupiająca promieni przez soczewkę oka, sprawia, że szerokie pasmo fali jest koncentrowane do małej plamki i przepuszczane w głąb na siatkówkę. Skupione światło działa niezwykle destrukcyjnie i punktowo na dany obszar strukturalny siatkówki. Dlatego też ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL jest tak niezwykle ważna.


Fale świetlne wyzwalane przez urządzenia IPL mieszczą się również w ramach będących granicą widzialności przez ludzkie oko oraz w bliskiej podczerwieni, która jest już zupełnie dla nas niewidoczna. Ponieważ nie dostrzegamy tego rodzaju światła, przestają występować odruchy bezwarunkowe, jak ruchy głową, czy mruganie, więc naturalna ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL nie występuje. Mruganie i ruchy głową stanowią często wystarczającą barierę przed szkodliwym promieniowaniem. Brak mrugania sprawia iż światło w całej swej mocy dociera do oka i poprzez podgrzewanie jego struktur, takich, jak siatkówka oraz rogówka i tęczówka, jest w stanie upośledzić zdolność widzenia.

Najczęściej w zupełności wystarcza ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL poprzez zakładanie okularów z filtrem

Zaawansowana aparatura medyczna oraz kosmetologiczna zawsze zawiera specjalne osłony- obudowy, akcesoria oraz pliki dokumentów z instrukcjami bezpieczeństwa i zasadami poprawnego użytkowania. Mimo to wypadki w trakcie pracy zdarzają się.

Obowiązkiem sprzedawcy urządzenia jest przeszkolenie osób w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia. Niestety niektórzy dystrybutorzy nie zapewniają solidnego przygotowania do pracy wraz z nabyciem urządzenia. Mało tego, często dokumentacja i instrukcje będące integralną częścią aparatu są niedokładne, źle przetłumaczone z języka obcego oraz niezrozumiałe.

Sprzedawcy (handlowcy) urządzeń nierzadko sami opracowują programy szkoleniowe lub oddają dokumentację w ręce tłumacza specjalisty – żadna z tych osób nie ma doświadczenia ani kompetencji w zakresie bezpiecznego użytkowania zaawansowanych urządzeń z intensywnym promieniowaniem, w taki sposób ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL jest bagatelizowana.

Odpowiednio dobrane okulary ochronne do kształtu twarzy i rodzaju urządzenia zapewniają należytą ochronę dla wzroku

Kwestia wyposażenia personelu w odpowiednie i bezpieczne okulary jest również pomijana przez dostawców urządzeń. Dołączane okulary często są kiepskiej jakości, źle wykonane z niebezpiecznymi filtrami. Tak więc rzeczywistość zazwyczaj bardzo różni się od popularnej formułki „kompleksowe i pełne wyposażenie idące wraz z kupnem urządzenia”. Ważne, aby świadomy kosmetolog na co dzień pracujący z technologią IPL sam zadbał o własne bezpieczeństwo i nawykiem stała się ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL. Dokładne przeanalizowanie zasad bezpieczeństwa, uzupełnienie informacji i używanie odpowiedniej ochrony – powinno wynikać z osobistej troski o swoje bezpieczeństwo.

Okulary zabiegowe dla obsługi i klienta

Konieczne w metodyce wykonywania zabiegu jest użycie okularów odcinających możliwość dotarcia szkodliwego promieniowania do wnętrza oka. Podczas przeprowadzania terapii bezwzględnie muszą je mieć na sobie zarówno klient, jak i osoba wykonująca zabieg.
Wszelkie zasady bezpieczeństwa, dotyczące różnych urządzeń laserowych i im pokrewnych, kategorycznie zabraniają wpatrywania bezpośrednio w źródło promieniowania.


Kliencie salonu, jeżeli nie otrzymałeś okularów do nałożenia podczas wykonywania zabiegu IPL i mu podobnym upomnij się o nie personelowi! Ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL jest konieczna.

Osoba korzystająca z terapii często dostaje „okularki”, które zupełnie nie przepuszczają światła, nawet dziennego. Zazwyczaj są one identyczne, jak te wręczane przed naświetlaniem w łóżku solarowym. Ponieważ trudno dopasowują się do kształtu oczodołu klienta, dodatkowo używane są waciki na oczy i dopiero na nie nakładane są „okularki”.

Pacjent wtedy jednak nie ma możliwości obserwacji przebiegu zabiegu, niejednokrotnie powoduje to jego  dyskomfort. Warto dać klientowi możliwość obserwacji przeprowadzanego zabiegu, ale trzeba pamiętać o bezpieczeństwie.
Często też w gabinetach zarówno osoba wykonująca zabieg oraz klient mają na sobie te same okulary. Mają one przepuszczać tylko bezpieczne światło. Jednak czy te okulary to rzeczywiście wystarczająca ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL?

 Okulary okularom nie równe.

W komplecie akcesoriów nabywanych przez kupującego wraz z urządzeniem IPL zawsze znajdują się okulary dla pacjenta oraz osoby prowadzącej zabieg. Jednakże wytwórca urządzeń najczęściej nie skupia się na jakości tych okularów. Nierzadko można by je nazwać atrapami, a nie podstawowym i nieodzownym elementem potrzebnym do bezpiecznego korzystania z Intensywnie Pulsującego Światła.

Bardzo ważnym oznaczeniem na okularach, jest znak CE (Conformité Européenne). Jest to deklaracja producenta, iż dany wyrób spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Dyrektywy odnoszą się do zagadnień odnośnie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Ponadto określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent nadając swojemu wyrobowi znak CE deklaruje, że produkt ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.

Oznakowanie wyrobu znakiem CE poprzedzają dogłębne analizy i działania mające na celu spełnienie wymagań. Kolejnym etapem jest poddanie produktu procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Cały przebieg czynności wraz z wynikami badań musi być udokumentowany.
Niestety oznaczenie CE często umieszczane jest na oprawie okularów i tyczy się tylko jej.  Szkła- filtry, które są w zasadzie najistotniejszym elementem mającym stanowić ochronę dla oczu niestety nie spełniają żadnych norm i ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL przy pomocy takiego przedmiotu nie istnieje.

Jak zweryfikować, czy dane okulary chronią właściwie przed złym promieniowaniem?

Oto kilka wskazówek, które pomogą rozpoznać jakiej klasy są wykorzystywane przez Ciebie okulary

  1. Przyjrzyj się swoim okularom. Sprawdź, czy na choć jednym z filtrów (szkieł) znajduje się nadrukowany symbol normy CE.
  2. Ramka okularów również powinna być oznaczona symbolem CE. Najczęściej widnieje on na wewnętrznej stronie któregoś z zauszników.
  3. Filtry powinny być ściśle umieszczone w ramce bez możliwości wypadnięcia.
  4. Niedopuszczalne jest oferowanie klientom filtrów do samodzielnej wymiany. Napraw może dokonywać jedynie producent lub autoryzowany serwis.
  5. Ramka powinna być solidnie wykonana. Producent musi dobrać materiał w specjalny sposób i odpowiednio go wzmocnić.
  6. Ramka okularów musi być możliwe jak najlepiej dopasowana do kształtu twarzy osoby używającej. Przymierz swoje okulary i sprawdź, czy ramka przylega do twarzy i dzięki temu nie powstają szczeliny mogące wpuścić szkodliwe promieniowanie, a ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL zostanie zachowana.
  7. Okulary ochronne do urządzeń wykorzystujących technologię IPL oraz innych urządzeń emitujących szkodliwą dawkę promieniowania mają najczęściej filtry w kolorze zielonym.
  8. Filtr użyty w okularach powinien odcinać tylko promieniowanie niebezpieczne dla oka. Pozostałe pasma światła widzialnego i bezpiecznego dla oka powinny nie być zaciemniane.
  9. Światło dzienne powinno być widoczne poprzez okulary w sposób możliwie największy.
  10. Do okularów spełniających normy powinien być dołączony dokument- deklaracja zgodności (np. w formie ulotki). Ma on informować o: numerze jednostki oraz badania, potwierdzić przebadanie okularów pod kątem ochrony przed promieniowaniem laserowym przez jednostkę notyfikowaną.

UWAGA! Występujące na rynku okulary z filtrami w kolorze czerwonym nie są produktem ochronnym. Są to modele wyłącznie wzmacniające widoczność wiązki, czy też punktów laserowych.

Oko, czyli najważniejszy narząd zmysłu i ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL.

Osoby na co dzień pracujące z urządzeniami typu IPL, SHR, E-Light, czy innymi instrumentami wyzwalającymi zakres szkodliwego promieniowania dla narządu wzroku powinny szczególnie zatroszczyć się o odpowiednią ochronę.

Permanentne narażenie na groźne promieniowanie może spowodować wystąpienie choroby zawodowej w obrębie narządu wzroku. Klienci korzystający z dużych serii zabiegowych na wiele partii ciała również nie są wykluczeni z grona osób narażonych na problemy z widzeniem zatem ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL jest bezwzględna.

Rozpoznać produkt profesjonalny i odpowiedni można również po jego cenie. Koszt profesjonalnych okularów zapewniających bezpieczeństwo dla oczu podczas używania aparatury emitującej światło są na podobnym poziomie.


Cena okularów nie jest co prawda niska, gdyż użyte do ich wykonania materiały są najwyższej klasy o znacznej wartości. Jednakże ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL musi być 100%, a inwestycja w swoje bezpieczeństwo jest bezcenna i bardzo opłacalna. Najistotniejszy z ludzkich zmysłów- wzrok wymaga należytej opieki.

Gdy rozpoczynaliśmy pracę w serwisie w 2009 roku nie można było zapomnieć o zabezpieczeniu wzroku. Nie znaleźliśmy w Polsce odpowiednich środków ochrony. Nasze poszukiwania skierowaliśmy do USA, miejsca w którym powstawała technologia IPL. Zaufaliśmy amerykańskiej firmie NoIR Laser Company, jednemu ze światowych liderów w dziedzinie produktów ochrony osobistej przeznaczonej do pracy z laserami. W ostatnich latach, oprócz produktów dla medycyny, wojska, lotnictwa, kosmonautyki i przemysłu, pojawiły okulary dostosowane do pracy kosmetologa.

Wiedząc, że ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL jest trudna poprzez ograniczony dostęp do przedmiotów chroniących wzrok Ganc-Service Polskie Centrum Serwisowe IPL posiada w swym asortymencie w detalicznych ilościach okulary spełniające wszystkie najważniejsze normy. Z pośród szerokiej gamy oprawek wybraliśmy najbardziej ergonomiczne i dopasowane do smukłej kobiecej twarzy.

Materiał z którego są wykonane ramki  jest  satynowy, czarny i przyjemny w dotyku. Przeznaczone są dla aparatury pracującej w zakresie 190-1200nm, zatem mieszczą się wraz z dużym marginesem w skali terapii Impulsowym Światłem. Okulary to bezpieczna, oraz równie ważna, wygodna i estetyczna ochrona wzroku przeciwko szkodliwemu światłu IPL w codziennej pracy.

Okulary skierowane są wyłącznie do profesjonalistów na co dzień wykorzystujących urządzenia z technologią IPL prowadzących działalność gospodarczą. W celu zamówienia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Autor:
Konrad Gancarczyk

Subiektywny autor opinii na tematy branży beauty. Widziałem kilkaset placówek w całej Polsce. Wspieram aktywnie przeszło setkę gabinetów wykorzystujących moją aparaturę w całej Polsce i Europie. Otwarłem od podstaw swój salon, z sukcesem i rentowny od pierwszego miesiąca. Przede wszystkim inżynier mechatroniki po Wojskowej Akademii Technicznej, od 2009 serwisuję zaawansowaną aparaturę, głównie laserową i do fototerapii. Co nieco wiem i tym się dzielę.

Konrad Gancarczyk